Liên Đội Trường tiểu học Trần Bình Trọng tổ chức Đại hội Liên đội – Năm học: 2017-2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 20/10/2017 Liên đội Trường tiểu học đã tiến hành Đại hội Liên đội – Năm học: 2017-2018. Liên đội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đội mới, nhằm đưa hoạt động Liên đội nhà trường thi đua ngày càng tốt hơn và mạnh hơn.23558076_1078696665600492_992037610_o

23557974_1078696622267163_1238070996_o

23558092_1078696688933823_773226518_o

 

23555537_1078696752267150_97764171_o

23558225_1078696715600487_1368426957_o

23558198_1078696732267152_1255128986_o